GİB Beyanname Değişiklikleri

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinde Değişiklik Geri kazanım katılım payı beyannamesindeki plastik poşetten elde edilen katılım payı tutarı ile pi…

 

Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi – 2023 Gelirleri

Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi – 2023 Gelirleri ÖNSÖZ Vergilendirme yetkisi, devletin mali egemenliğinin bir göstergesi olarak kiş…

 

Vergi Takvimi – Nisan 2024

Vergi Takvimi – Nisan 2024 İlk Tarih Son Tarih VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ 01/03/2024 01/04/2024 Şubat 2024 Dönemine Ait Kurumlar…

 

SGK Genelgesi 2024/4 – Tarımsal Faaliyette Bulunanların Sigortalılığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı: E-92604331-010.06.01-92350415 Tarih: 21.03.2024 Konu: 2013/11 sayılı… 

 

Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilerek Ödenen KDV’nin Bildirimi

Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilerek Ödenen KDV’nin Bildirimine İlişkin Bilgilendirme Metni 28/12/2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan…

 

Gelir Vergisi Beyan Rehberleri ve Broşürleri (TOPLU) – 2023 Gelirleri

2023 Yılı Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi Devam Ediyor 2023 takvim yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamesi 1 Mart – 1 Nisan 2024 (31 Mart 202…

 

Yeni e-Beyan Sistemi Hakkında Duyuru

Yeni e-Beyan Sistemi Hakkında Duyuru e-Beyan projesi kapsamında, beyanname alınması işlemlerinde daha kaliteli hizmet sunulması, günümüz teknolojisine…

 

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatı

Mevzuatın Adı: Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatı Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 19 Mart 2024 Tarihli Re…

 

Mevzuat & Sistem Alomaliye & AbaciPark