7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 3 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

03 Mart 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32121 Hazine ve Maliye Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliği…

 

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6885)

03 Mart 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32121 Karar Sayısı: 6885 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı mall… 

 

7438 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

03 Mart 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32121 7438 Sayılı EYT Kanunu Kanun No: 7438 Kabul Tarihi: 1 Mart 2023 MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayıl…

 

Mücbir Sebep Nedeniyle İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Sürelerinin Uzatılması – KDV Sirküleri/70

Mücbir Sebep Nedeniyle İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Sürelerinin Uzatılması – KDV Sirküleri/70 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş ilind…

 

Mevzuat & Sistem Alomaliye & AbaciPark