Kurumların Taşınmaz ve İştirak Hisselerinin Satışında İstisna Rehberi

Kurumların Taşınmaz ve İştirak Hisselerinin Satışında İstisna Rehberi Kurumların Taşınmaz ve İştirak Hisselerinin Satışında İstisna Rehberi Yayınlandı…

 

7418 Sayılı Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7418 Sayılı Basın Kanunu 7418 Sayılı Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 18 Ekim 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31987…

 

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 78) (Harcamaların Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesi)

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 78) (Harcamaların Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesi) 18 Ekim 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 319…

 

KGK – 2021 Yılı Yıllık İnceleme Raporu

2021 Yılı Yıllık İnceleme Raporu Bağımsız denetimin kalitesini, güvenilirliğini ve devamlılığını sağlamak amacıyla denetim kuruluşları ve denetçiler n…

 

Ödeme Emrine Karşı Yapılacak İşlemler Broşürü Yayınlandı

Ödeme Emrine Karşı Yapılacak İşlemler Broşürü Yayınlandı 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 55 inci maddesine göre vadesind…

 

Kooperatif ve Üst Kuruluşları Usul ve Esasları

Kooperatif ve Üst Kuruluşları Usul ve Esasları 1- Kooperatif Ve Üst Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantılarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sist…

 

Esnaf ve Sanatkarlar Özelinde Elektronik Ticaret Kılavuzu

Esnaf ve Sanatkarlar Özelinde Elektronik Ticaret Kılavuzu Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından esnaf ve…

 

Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 92)

Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 92) 11 Ekim 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31980 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:…

 

Mevzuat & Sistem Alomaliye & AbaciPark