2024 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi

31 Aralık 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32416 2024 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi …

 

2024 Vergi Dilimi

2024 Vergi Dilimi 2024 Vergi Dilimi – Ücretliler 110 .000 TL’ye kadar % 15 230 .000 TL’nin 110.000 TL’si için 16.500 TL fazlası % 20 870.000 TL’…

 

30 Aralık 2023 Tarihli (2. Mükerrer) Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat

30 Aralık 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32415 (2. Mükerrer) Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına…

 

2024 Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı

30 Aralık 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32415 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi: 27/12/202… 

 

Sigortacılık Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Sigortacılık Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Değişiklik…

 

2024 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi

29 Aralık 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32414 (2. Mükerrer) Adalet Bakanlığından: Amaç MADDE 1- (1) Bu Tarifenin amacı, 3/11/2016 tarihli ve 6754 sa…

 

29 Aralık 2023 Tarihli (1. Mükerrer) Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat

29 Aralık 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32414 (1. Mükerrer) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 22/12/2023 Tarihli ve 75935942…

 

2024 İşletme Hesabı ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri

2024 İşletme Hesabı ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri ÖZET 2024 yılında mükelleflerin Vergi Usul Kanunu hükümlerine gör..

 

Mevzuat & Sistem Alomaliye & AbaciPark